π


symbol:bg:60:color1:30:icon:60:blason:0

Réputation

20 622
Class. top : 0,64%

Historique Réputation

 • +2 Finir une partie
 • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
 • +2 Finir une partie
 • +2 Finir une partie
 • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
 • +2 Finir une partie
 • +10 Entrer dans les meilleurs scores du jour
 • +2 Finir une partie
 • +10 Entrer dans les meilleurs scores du jour
 • +10 Participer à un tournoi
 • +2 Finir une partie
 • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
 • +2 Finir une partie
 • +2 Ajout d'un commentaire
 • +2 Finir une partie
 • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
 • +2 Finir une partie
 • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
 • +2 Ajout d'un commentaire
 • +20 Entrer dans les meilleurs scores de la semaine
 • +2 Finir une partie
 • +2 Finir une partie
 • +10 Etre dans les 500 meilleurs d'un tournoi
 • +2 Ajout d'un commentaire
 • +2 Finir une partie
 • +20 Entrer dans les meilleurs scores de la semaine
 • +2 Finir une partie
 • +2 Finir une partie
 • +2 Finir une partie
 • +2 Finir une partie
 • +2 Finir une partie
 • +2 Finir une partie
 • +20 Entrer dans les meilleurs scores de la semaine
 • +2 Finir une partie
 • +20 Entrer dans les meilleurs scores de la semaine
 • +2 Finir une partie
 • +20 Entrer dans les meilleurs scores de la semaine
 • +2 Finir une partie
 • +2 Finir une partie
 • +20 Entrer dans les meilleurs scores de la semaine
 • +2 Finir une partie
 • +2 Finir une partie
 • +20 Entrer dans les meilleurs scores de la semaine
 • +2 Finir une partie
 • +2 Finir une partie
 • +2 Finir une partie
 • +2 Ajout d'un commentaire
 • +2 Finir une partie
 • +2 Finir une partie
 • +2 Ajout d'un commentaire
 • +2 Finir une partie
 • +2 Finir une partie
 • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
 • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
 • +2 Finir une partie
 • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
 • +2 Finir une partie
 • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
 • +2 Finir une partie
 • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
 • +2 Finir une partie
 • +2 Finir une partie
 • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
 • +2 Finir une partie
 • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
 • +2 Finir une partie
 • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
 • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
 • +2 Finir une partie
 • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
 • +2 Finir une partie
 • +2 Finir une partie
 • +2 Finir une partie
 • +2 Finir une partie
 • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
 • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
 • +2 Finir une partie
 • +2 Finir une partie
 • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
 • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
 • +2 Finir une partie
 • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
 • +2 Finir une partie
 • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
 • +2 Finir une partie
 • +20 Entrer dans les meilleurs scores de la semaine
 • +2 Finir une partie
 • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
 • +2 Finir une partie
 • +2 Finir une partie
 • +20 Entrer dans les meilleurs scores de la semaine
 • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
 • +2 Finir une partie
 • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
 • +2 Finir une partie
 • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
 • +2 Finir une partie
 • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
 • +2 Finir une partie
 • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
Info sur la réputation Tout afficher

Joueur PREMIUM

 • Membre depuis : 08-12-2021

 • Commentaire(s) : 69

 • Jeux joués : 174
 • Parties jouées (depuis la v5) : 1465

 • Nombre d'étoiles : 226

 • Moy. % de score max. : 64.04%

 • Dans les listes des meilleurs scores : 63

 • Est dans les favoris de 5 joueur(s)

 • Participation aux tournois : 8
 • Tournois gagnés : 0
 • Tournois dans les 10 premiers : 0
 • Tournois dans les 20 premiers : 0
 • Tournois dans les 50 premiers : 0
 • Tournois dans les 100 premiers : 0
 • PointsGeo : 275
 • Classement au Tableau d'Honneur : 544

Quelques mots sur moi...


π n'a pas complété son profil.

Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

Clubs dont π est membre (0/6)

π n'appartient à aucun club

Scores

 • 1
 • 1
 • 6
 • 8
 • 14
 • 26
 • 25
  Thème Nom Meilleurs scores Date Top
Classement
1 France Villes de France Junior 108445 2022-07-04 0,5% 314eme / 127389
2 Brevet Repères spatiaux du monde pour le Brevet Démo 44498 2022-07-17 1% 112eme / 11249
3 Brevet Repères spatiaux de France pour le Brevet 50916 2022-03-24 5% 1476eme / 31522
4 Monde Les drapeaux du Monde 52445 2022-07-18 5% 5588eme / 117019
5 Monde Villes du Monde Junior 191323 2022-01-26 5% 989eme / 68151
6 BAC la Mondialisation pour le Bac Démo 43727 2022-08-10 5% 147eme / 8094
7 Monde Villes d'Asie 110282 2022-02-01 5% 168eme / 9899
8 Brevet Foyers de peuplement du monde pour le Brevet Démo 44097 2022-01-23 5% 134eme / 5734
9 Brevet Régions et villes de France pour le Brevet 80542 2022-03-24 10% 1739eme / 23796
10 Monde Villes du Monde 166297 2022-01-09 10% 8087eme / 100203
11 Monde Géographie physique du Monde 119500 2022-07-20 10% 3013eme / 58948
12 Europe Villes d'Europe Junior 98026 2022-07-04 10% 4117eme / 74393
13 France GéoRéunion 80920 2022-03-29 10% 824eme / 10772
14 Monde Villes du Moyen Orient 116830 2022-01-26 10% 1000eme / 10437
15 Europe Pays d'Europe 165917 2022-07-18 10% 11228eme / 131064
16 Monde Géographie physique du Monde Junior 127000 2022-07-18 10% 3968eme / 46015
17 Brevet les territoires d'outre-mer pour le Brevet 54119 2022-03-24 20% 3285eme / 20578
18 Brevet l'Économie mondiale pour le Brevet 72926 2022-01-23 20% 2946eme / 28319
19 Geek La Terre du Milieu 130099 2022-03-30 20% 2406eme / 16937
20 Monde Villes du Monde Expert 157533 2022-07-20 20% 3433eme / 17532
21 Monde Pays d'Amérique du Sud 109391 2022-07-20 20% 10850eme / 71389
22 Monde Trésors du patrimoine mondial 106810 2022-07-22 20% 2719eme / 16414
23 France Régions de France 2016 145200 2022-07-21 20% 3122eme / 23305
24 France Autoroutes de France 98732 2022-07-21 20% 2291eme / 22006
25 France Fleuves et rivières de France 109027 2022-04-06 20% 6768eme / 42866
26 Sciences Anatomie du cerveau 201676 2022-07-20 20% 172eme / 1603
27 Europe Villes d'Europe 94296 2022-07-19 20% 10514eme / 104967
28 France Géographie physique de France 107852 2022-04-06 20% 2442eme / 12649
29 Sciences Anatomie du cerveau - Expert 202254 2022-07-19 20% 125eme / 630
30 France Départements Français 100000 2022-06-30 20% 20355eme / 122041
31 France Villes de France Expert 79456 2022-07-02 30% 25214eme / 98363
32 Monde Villes de Russie 82828 2022-04-06 30% 1303eme / 5426
33 France Villes de France 82856 2022-04-07 30% 23995eme / 85211
34 Monde Villes de Chine 96486 2022-04-04 30% 799eme / 3496
35 France Régions de France avant 2016 143531 2022-04-04 30% 26073eme / 96813
36 Europe Capitales et drapeaux d'Europe 35105 2022-07-19 30% 17962eme / 77060
37 Europe Pays de l'Union Européenne 151846 2022-07-18 30% 4195eme / 17719
38 Monde Pays du Moyen-Orient 143129 2022-07-19 30% 12523eme / 52986
39 France Vignobles de France 84176 2022-01-13 30% 8667eme / 33657
40 Monde Quiz : Quel est ce pays ? 40796 2022-07-19 30% 1567eme / 6058
41 Brevet l'Union Européenne pour le Brevet 103161 2022-07-17 30% 838eme / 4086
42 Sciences Les principaux organes du corps humain 201416 2022-04-06 30% 1642eme / 6933
43 Europe Fleuves d'Europe 113994 2022-03-29 30% 5871eme / 24806
44 Sciences Anatomie du cœur 191614 2022-07-19 30% 455eme / 2170
45 Monde Pays de l'hémisphère Nord 130304 2022-07-20 30% 2449eme / 8277
46 Sciences Anatomie de l'œil 193418 2022-07-19 30% 686eme / 2370
47 France Les Alpes françaises 113804 2022-03-29 30% 1607eme / 6326
48 Québec Villes du Québec Junior 73493 2022-04-04 30% 2482eme / 9039
49 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 87610 2022-04-06 30% 10024eme / 41251
50 Sciences Géographie de la Lune 89757 2022-06-20 30% 2630eme / 11382
51 Monde Villes d'Amérique du Sud 112544 2022-01-29 30% 2559eme / 10838
52 Monde Villes de Méditerranée 82077 2022-01-26 30% 9309eme / 34266
53 Europe Villes d'Europe Expert 89491 2022-07-19 30% 4256eme / 17785
54 Monde Villes du Japon 60693 2022-01-16 30% 1568eme / 5315
55 France Trésors du patrimoine français 89739 2022-01-30 30% 5886eme / 20429
56 Autre Les nations du Mondial 2018 202587 2022-07-19 30% 2984eme / 11467
57 Monde L'Antarctique 131912 2022-03-29 40% 1596eme / 4734
58 Monde Quiz des monuments du Monde 27820 2022-03-23 40% 3790eme / 11255
59 Sciences Les constellations - junior 137159 2022-06-30 40% 434eme / 1112
60 Sciences Les constellations 127656 2022-06-30 40% 320eme / 808
61 Sciences Le tableau périodique des éléments 107037 2022-03-29 40% 985eme / 3277
62 Europe Géo. Physique de l'Europe 72446 2022-07-19 40% 7234eme / 23477
63 France Villes de Normandie 65834 2022-02-05 40% 3811eme / 9599
64 Geek Essos et Westeros 122028 2022-03-30 40% 785eme / 2071
65 Sciences Les os du corps humain - Expert 127633 2022-04-04 40% 492eme / 1315
66 Europe Villes du Royaume-Uni 69277 2022-01-27 40% 3712eme / 10296
67 Europe Comtés d'Angleterre 96847 2022-03-29 40% 1807eme / 4712
68 Monde Districts fédéraux de Russie 106659 2022-03-29 40% 851eme / 2628
69 Sciences Les muscles du corps humain 133174 2022-03-29 40% 905eme / 2457
70 Monde Villes de l'Inde 68142 2022-01-27 40% 606eme / 1857
71 Sciences Les muscles du corps humain - Expert 135807 2022-03-29 40% 151eme / 438
72 Sciences Les os du corps humain 149726 2022-07-20 40% 1654eme / 4146
73 France Villes de Corse 54348 2022-07-20 40% 3142eme / 8709
74 Monde Pays d'Asie 124624 2022-07-18 40% 23035eme / 60607
75 Europe Grand Quizz Europe 27960 2022-07-20 40% 6163eme / 18935
76 Monde Pays d'Afrique 113148 2022-07-18 40% 31901eme / 81322
77 Monde Pays d'Océanie 79170 2022-06-29 40% 11367eme / 29443
78 Monde Pays d'Amérique Centrale 70297 2022-03-29 40% 13429eme / 37036
79 France Paris et Petite Couronne 15682 2022-03-30 40% 10425eme / 26861
80 Québec Villes du Québec 67650 2022-04-04 40% 3326eme / 10469
81 Monde Les capitales du Monde 30486 2022-07-19 40% 27173eme / 81119
82 Monde Provinces de Chine 70177 2022-04-04 50% 1818eme / 3703
83 Monde Préfectures du Japon 33284 2022-03-29 50% 1150eme / 2500
84 France Régions naturelles de France - le Nord-Est 64909 2022-03-30 50% 758eme / 1578
85 France Régions naturelles de France - le Sud-Ouest 59457 2022-03-30 50% 721eme / 1560
86 Sciences Anatomie de l'oreille 198325 2022-07-19 50% 113eme / 273
87 Geek Le conflit syrien 64765 2022-03-24 50% 3575eme / 8130
88 Monde Etats de l'Inde 132966 2022-04-06 50% 1585eme / 3293
89 Belgique Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België 39331 2022-03-29 50% 3587eme / 7766
90 Europe Trésors du patrimoine européen 85745 2022-04-05 50% 4371eme / 9885
91 Monde Villes d'Égypte 69960 2022-01-30 50% 1036eme / 2115
92 Monde L'Arctique 96305 2022-03-29 50% 1926eme / 3997
93 France Villes de France Précision 45380 2022-07-02 50% 16038eme / 38712
94 Monde Villes des USA 62650 2022-06-30 50% 18553eme / 38966
95 France Villes de Bretagne 58584 2022-03-30 50% 8393eme / 18693
96 France Marseille 20455 2022-03-30 50% 364eme / 749
97 France Villes des Pays de la Loire 73027 2021-12-19 50% 4626eme / 11414
98 France Régions naturelles de France - le Nord-Ouest 62049 2022-07-22 60% 1072eme / 1852
99 Suisse Villes de Suisse Junior 40570 2022-03-05 60% 4910eme / 8941
100 Europe Villes du Portugal 75587 2022-04-04 60% 2430eme / 4318
101 Europe Villes d'Italie 43899 2022-03-30 60% 8870eme / 17526
102 Monde Quiz Dans quelle ville sommes-nous ? 22345 2022-07-20 60% 10196eme / 17327
103 Europe Villes d'Allemagne 43910 2022-04-06 60% 5127eme / 9264
104 Europe Villes d'Espagne 35939 2022-06-29 60% 7910eme / 15586
105 France Quizz les fromages de France 18636 2022-07-20 60% 2762eme / 4638
106 Monde Les grands sites géologiques du Monde 75121 2022-06-30 60% 517eme / 931
107 Europe Villes d'Europe - Précision 50976 2022-07-19 60% 6304eme / 12003
108 France Départements et préfectures 28107 2022-04-06 60% 22719eme / 42759
109 Monde Grand Quizz Monde 20977 2022-07-20 60% 7469eme / 13650
110 Europe Villes de Suède 50292 2022-03-23 60% 333eme / 617
111 Europe Villes des Pays-Bas 37849 2022-01-30 60% 601eme / 1063
112 France Villes de PACA 65197 2022-04-06 60% 7078eme / 13291
113 Brevet Repères spatiaux du monde pour le Brevet 100553 2022-07-19 60% 800eme / 1592
114 France Lyon 24278 2022-03-29 60% 676eme / 1248
115 Québec Montréal 59578 2022-03-30 60% 467eme / 907
116 Monde Riviéres des USA 60203 2022-07-22 60% 557eme / 969
117 France Villes d'Île-de-France 68446 2022-03-29 60% 6775eme / 13055
118 Suisse Géo. Physique de la Suisse 38924 2022-03-29 60% 1987eme / 3499
119 BAC Le continent américain pour le Bac 91809 2022-04-04 60% 1278eme / 2261
120 Belgique Villes de Belgique Junior 39660 2022-04-06 60% 6851eme / 12391
121 Québec Villes du Canada 36891 2022-04-04 60% 4102eme / 7371
122 Québec Villes du Canada Junior 43647 2022-04-04 60% 3705eme / 7014
123 Québec Régions du Québec 93797 2022-04-05 60% 7956eme / 14343
124 Monde Villes du Maroc 29945 2022-04-04 60% 3162eme / 5396
125 Monde Villes de Tunisie 30037 2022-04-04 60% 3901eme / 7679
126 Monde Etats des USA 30120 2022-03-29 60% 34695eme / 58685
127 Suisse Villes de Suisse 28799 2022-01-30 70% 6063eme / 9227
128 Belgique Villes de Belgique 29366 2022-04-06 70% 10945eme / 15950
129 Monde Villes de Madagascar 27322 2022-01-26 70% 1394eme / 2296
130 Suisse Cantons suisses 15410 2022-06-29 70% 8961eme / 13899
131 Europe Montagnes et volcans d'Europe 72776 2022-06-29 70% 1343eme / 1979
132 Europe Länder d'Allemagne 109220 2022-03-29 70% 7724eme / 11271
133 BAC l'Asie pour le Bac 88099 2022-02-05 70% 1082eme / 1678
134 Europe Régions d'Italie 88065 2022-03-30 70% 9519eme / 13690
135 Monde Villes d'Amérique centrale 69071 2022-01-08 70% 4712eme / 7674
136 France Régions naturelles de France - le Sud-Est 59461 2022-03-30 70% 1075eme / 1707
137 France Villes du Nord-Pas-de-Calais 36452 2022-04-04 70% 6770eme / 9831
138 Monde Villes d'Algérie 25914 2022-04-04 70% 3082eme / 5010
139 BAC la Mondialisation pour le Bac 96475 2022-07-15 70% 1274eme / 2073
140 BAC les USA pour le Bac 62874 2022-03-30 70% 1357eme / 1976
141 Belgique Géo. Physique de Belgique 34393 2022-01-26 70% 4111eme / 6245
142 Europe Villes de Grèce 58105 2022-01-30 80% 2393eme / 3250
143 Monde Villes d'Afrique 85622 2022-01-08 80% 13190eme / 17418
144 BAC l'Afrique pour le Bac 64991 2022-04-04 80% 8682eme / 12078
145 France Villes du Centre 57988 2022-04-04 80% 4668eme / 6265
146 France Villes de Bourgogne-Franche-Comté 51879 2022-07-20 80% 5667eme / 7607
147 Europe Communautés aut. d'Espagne 110193 2022-01-27 80% 11226eme / 15201
148 Europe Régions d'Écosse 108931 2022-04-04 80% 3923eme / 5217
149 France Villes de Champagne-Ardenne 67816 2022-04-04 80% 2963eme / 4199
150 Monde Montagnes et volcans du Monde 78964 2022-01-26 80% 1859eme / 2447
151 Europe Villes de Scandinavie 65506 2022-01-26 80% 3867eme / 4901
152 Monde Villes du Brésil 30472 2022-04-04 80% 942eme / 1324
153 Europe Trésors du patrimoine Italien 43001 2022-01-30 90% 3765eme / 4335
154 BAC l'Afrique saharienne pour le Bac 62707 2022-04-04 90% 6323eme / 7854
155 France Villes de Picardie 38293 2022-02-05 90% 4368eme / 4961
156 Belgique Provinces de Belgique 50833 2022-04-05 90% 15657eme / 19325
157 France Villes de Poitou-Charentes 48335 2022-02-05 90% 4555eme / 5313
158 France Villes d'Alsace et de Lorraine 50541 2022-04-04 90% 8732eme / 10230
159 France Villes de Rhône-Alpes 49054 2022-01-08 90% 12341eme / 14222
160 Brevet Foyers de peuplement du monde pour le Brevet 84214 2022-07-18 90% 1154eme / 1400
161 Québec Provinces du Canada 43258 2022-02-03 90% 18177eme / 21739