π


symbol:bg:1:color1:34:icon:56:blason:0

Réputation

40 148
Class. top : 0,36%

Historique Réputation

 • +2 Finir une partie
 • +2 Finir une partie
 • +2 Finir une partie
 • +30 Participer à l'image mystère
 • +2 Finir une partie
 • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
 • +2 Finir une partie
 • +2 Finir une partie
 • +2 Finir une partie
 • +200 Bonne réponse à une image mystère
 • +2 Finir une partie
 • +2 Finir une partie
 • +2 Ajout d'un commentaire
 • +2 Finir une partie
 • +2 Ajout d'un commentaire
 • +2 Finir une partie
 • +2 Finir une partie
 • +2 Finir une partie
 • +2 Finir une partie
 • +2 Finir une partie
 • +2 Finir une partie
 • +2 Finir une partie
 • +2 Finir une partie
 • +2 Finir une partie
 • +2 Finir une partie
 • +30 Participer à l'image mystère
 • +2 Finir une partie
 • +2 Finir une partie
 • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
 • +2 Finir une partie
 • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
 • +2 Finir une partie
 • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
 • +2 Finir une partie
 • +2 Finir une partie
 • +2 Finir une partie
 • +2 Finir une partie
 • +30 Participer à l'image mystère
 • -10 Etre supprimé des favoris
 • +2 Finir une partie
 • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
 • +2 Finir une partie
 • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
 • +2 Finir une partie
 • +2 Finir une partie
 • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
 • +2 Finir une partie
 • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
 • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
 • +2 Finir une partie
 • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
 • +2 Finir une partie
 • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
 • +2 Finir une partie
 • +2 Finir une partie
 • +20 Entrer dans les meilleurs scores de la semaine
 • +10 Etre dans les 500 meilleurs d'un tournoi
 • +10 Entrer dans les meilleurs scores du jour
 • +2 Finir une partie
 • +200 Bonne réponse à une image mystère
 • +10 Participer à un tournoi
 • +2 Finir une partie
 • +30 Participer à l'image mystère
 • +20 Entrer dans les meilleurs scores de la semaine
 • +2 Finir une partie
 • +2 Finir une partie
 • +10 Entrer dans les meilleurs scores du jour
 • +20 Entrer dans les meilleurs scores de la semaine
 • +2 Finir une partie
 • +2 Finir une partie
 • +20 Entrer dans les meilleurs scores de la semaine
 • +2 Finir une partie
 • +10 Entrer dans les meilleurs scores du jour
 • +10 Entrer dans les meilleurs scores du jour
 • +2 Finir une partie
 • +10 Etre dans les 500 meilleurs d'un tournoi
 • +2 Finir une partie
 • +2 Finir une partie
 • +2 Ajout d'un commentaire
 • +2 Finir une partie
 • +2 Finir une partie
 • +200 Bonne réponse à une image mystère
 • +2 Finir une partie
 • +2 Finir une partie
 • +10 Participer à un tournoi
 • +2 Finir une partie
 • +20 Entrer dans les meilleurs scores de la semaine
 • +2 Finir une partie
 • +20 Entrer dans les meilleurs scores de la semaine
 • +20 Entrer dans les meilleurs scores de la semaine
 • +2 Finir une partie
 • +2 Ajout d'un commentaire
 • +2 Finir une partie
 • +10 Gagner une étoile
 • +2 Finir une partie
 • +10 Gagner une étoile
 • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
 • +2 Finir une partie
 • +30 Participer à l'image mystère
 • +20 Entrer dans les meilleurs scores de la semaine
Info sur la réputation Tout afficher

Joueur PREMIUM

 • Membre depuis : 08-12-2021

 • Commentaire(s) : 165

 • Jeux joués : 180
 • Parties jouées (depuis la v5) : 2419

 • Nombre d'étoiles : 293

 • Moy. % de score max. : 71.85%

 • Dans les listes des meilleurs scores : 13

 • Est dans les favoris de 11 joueur(s)

 • Participation aux tournois : 17
 • Tournois gagnés : 0
 • Tournois dans les 10 premiers : 0
 • Tournois dans les 20 premiers : 0
 • Tournois dans les 50 premiers : 0
 • Tournois dans les 100 premiers : 0
 • PointsGeo : 650
 • Classement au Tableau d'Honneur : 227

Quelques mots sur moi...


π n'a pas complété son profil.

Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

Scores

 • 1
 • 2
 • 2
 • 12
 • 12
 • 25
 • 27
 • 30
  Thème Nom Meilleurs scores Date Top
Classement
1 Brevet Repères spatiaux du monde pour le Brevet Démo 44541 2022-09-11 0,1% 4eme / 11318
2 Brevet Foyers de peuplement du monde pour le Brevet Démo 44461 2022-09-12 0,5% 17eme / 5945
3 France Villes de France Junior 108577 2022-10-05 0,5% 265eme / 130403
4 BAC la Mondialisation pour le Bac Démo 43881 2022-09-14 1% 57eme / 8299
5 Monde Villes d'Asie 111018 2022-10-11 1% 82eme / 9992
6 Monde Les drapeaux du Monde 52445 2022-07-18 5% 5734eme / 120007
7 Brevet Repères spatiaux de France pour le Brevet 50916 2022-03-24 5% 1480eme / 31556
8 Brevet l'Économie mondiale pour le Brevet 73733 2022-10-07 5% 1001eme / 28347
9 Monde Villes du Moyen Orient 122041 2022-09-30 5% 393eme / 10548
10 Monde Villes du Monde Junior 191323 2022-01-26 5% 999eme / 69006
11 Monde Pays d'Asie 171063 2022-09-29 5% 2309eme / 61312
12 France Villes de France 100276 2022-10-05 5% 4280eme / 89594
13 Brevet Régions et villes de France pour le Brevet 81429 2022-10-08 5% 704eme / 24169
14 France Régions de France avant 2016 155758 2022-10-01 5% 2825eme / 97236
15 Europe Villes d'Europe 98429 2022-09-23 5% 3196eme / 106883
16 Europe Villes d'Europe Junior 98956 2022-10-01 5% 2692eme / 75173
17 Monde Villes du Monde 183771 2022-10-11 5% 1942eme / 102498
18 Monde Villes du Monde Expert 174741 2022-10-08 10% 1147eme / 17995
19 France GéoRéunion 105169 2022-09-12 10% 700eme / 10845
20 Monde Pays du Moyen-Orient 153795 2022-09-28 10% 2858eme / 53532
21 Monde Pays d'Amérique du Sud 110774 2022-09-23 10% 7130eme / 72275
22 Monde Pays d'Afrique 173900 2022-10-04 10% 5010eme / 82737
23 Monde Géographie physique du Monde 119500 2022-07-20 10% 3090eme / 59712
24 Monde Villes des USA 93983 2022-10-05 10% 2625eme / 39577
25 Europe Pays d'Europe 168732 2022-10-11 10% 8857eme / 134478
26 France Départements Français 135696 2022-10-14 10% 11469eme / 124376
27 Monde Géographie physique du Monde Junior 127000 2022-07-18 10% 3981eme / 46184
28 France Régions de France 2016 147122 2022-09-29 10% 1680eme / 25764
29 Europe Villes d'Europe Expert 95349 2022-09-28 10% 1497eme / 18127
30 Brevet l'Union Européenne pour le Brevet 103822 2022-09-29 20% 696eme / 4411
31 Europe Pays de l'Union Européenne 154622 2022-09-23 20% 2913eme / 19491
32 Monde Villes d'Afrique 127034 2022-09-28 20% 2600eme / 17612
33 Europe Trésors du patrimoine européen 91840 2022-10-08 20% 1930eme / 10359
34 Sciences Anatomie du cœur 191614 2022-07-19 20% 509eme / 2551
35 Sciences Anatomie du cerveau - Expert 202254 2022-07-19 20% 132eme / 679
36 France Vignobles de France 90749 2022-10-03 20% 4198eme / 34031
37 Geek La Terre du Milieu 138261 2022-09-28 20% 2241eme / 17103
38 Sciences Anatomie du cerveau 201676 2022-07-20 20% 177eme / 1757
39 Québec Provinces du Canada 78501 2022-09-28 20% 3018eme / 22230
40 Monde Les capitales du Monde 37651 2022-10-09 20% 12512eme / 83142
41 Autre Les nations du Mondial 2018 208060 2022-09-28 20% 2259eme / 11841
42 Sciences Les principaux organes du corps humain 203878 2022-09-28 20% 1168eme / 7806
43 France Paris et Petite Couronne 42855 2022-09-29 20% 4102eme / 27072
44 France Autoroutes de France 98732 2022-07-21 20% 2304eme / 22144
45 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 93249 2022-09-28 20% 6755eme / 41590
46 Brevet les territoires d'outre-mer pour le Brevet 54314 2022-10-06 20% 2459eme / 20600
47 France Trésors du patrimoine français 97237 2022-10-09 20% 2195eme / 20712
48 Europe Communautés aut. d'Espagne 143466 2022-10-05 20% 2273eme / 15378
49 Europe Villes d'Europe - Précision 58002 2022-09-09 20% 1776eme / 12275
50 France Fleuves et rivières de France 131365 2022-10-04 20% 5599eme / 43297
51 Monde Villes de Chine 113944 2022-09-06 20% 578eme / 3531
52 Monde Villes de Méditerranée 92009 2022-09-28 20% 3877eme / 34420
53 Monde Trésors du patrimoine mondial 106810 2022-07-22 20% 2744eme / 16615
54 France Géographie physique de France 118459 2022-09-28 20% 2158eme / 13048
55 Brevet Foyers de peuplement du monde pour le Brevet 93270 2022-10-05 30% 366eme / 1439
56 Sciences Géographie de la Lune 102277 2022-11-13 30% 2513eme / 11577
57 France Les Alpes françaises 129626 2022-10-20 30% 1408eme / 6437
58 Monde Pays de l'hémisphère Nord 138473 2022-10-06 30% 2135eme / 8689
59 Monde Villes d'Amérique du Sud 114037 2022-09-28 30% 2394eme / 10971
60 France Villes de Corse 57321 2022-09-24 30% 2509eme / 8785
61 Sciences Anatomie de l'œil 193418 2022-07-19 30% 723eme / 2595
62 Monde Villes de l'Inde 78990 2022-09-12 30% 577eme / 1940
63 Europe Villes du Portugal 93420 2022-09-28 30% 1007eme / 4376
64 Monde Villes du Japon 64649 2022-09-28 30% 1426eme / 5422
65 France Quizz les fromages de France 23734 2022-09-26 30% 1297eme / 4924
66 Europe Villes du Royaume-Uni 77758 2022-09-13 30% 2301eme / 10416
67 Monde Villes de Russie 93909 2022-10-04 30% 1125eme / 5466
68 Monde Districts fédéraux de Russie 118889 2022-09-28 30% 777eme / 2645
69 Europe Géo. Physique de l'Europe 75141 2022-10-08 30% 6554eme / 23707
70 France Villes de France Expert 82356 2022-09-29 30% 21068eme / 98945
71 Brevet Repères spatiaux du monde pour le Brevet 103893 2022-09-29 30% 437eme / 1635
72 Québec Villes du Québec Junior 73493 2022-04-04 30% 2494eme / 9089
73 France Villes de France Précision 51370 2022-10-05 30% 8994eme / 39310
74 Sciences Le tableau périodique des éléments 127229 2022-09-24 30% 937eme / 3619
75 BAC la Mondialisation pour le Bac 103474 2022-09-29 30% 504eme / 2090
76 Monde Etats des USA 152018 2022-10-14 30% 12689eme / 59244
77 Europe Capitales et drapeaux d'Europe 35105 2022-07-19 30% 18096eme / 77914
78 Europe Fleuves d'Europe 135633 2022-09-13 30% 5100eme / 24976
79 Monde Villes de Tunisie 53027 2022-09-28 30% 1716eme / 7697
80 Monde Villes d'Algérie 46066 2022-09-17 30% 1367eme / 5035
81 Monde Quiz : Quel est ce pays ? 41169 2022-09-28 30% 1633eme / 7217
82 Monde Pays d'Amérique Centrale 76247 2022-09-28 40% 13206eme / 37342
83 BAC l'Afrique pour le Bac 98064 2022-09-25 40% 3932eme / 12084
84 Monde Grand Quizz Monde 24896 2022-09-26 40% 4719eme / 14004
85 France Marseille 46707 2022-09-17 40% 310eme / 795
86 France Lyon 43086 2022-09-12 40% 549eme / 1375
87 Québec Villes du Québec 67650 2022-04-04 40% 3356eme / 10570
88 Monde Préfectures du Japon 59887 2022-09-28 40% 1000eme / 2522
89 Québec Villes du Canada Junior 56296 2022-09-29 40% 2533eme / 7070
90 Europe Villes de Grèce 86221 2022-09-12 40% 1041eme / 3290
91 Geek Le conflit syrien 73067 2022-09-28 40% 2957eme / 8255
92 Monde Quiz des monuments du Monde 28154 2022-10-06 40% 3733eme / 11527
93 Monde Les grands sites géologiques du Monde 100678 2022-09-24 40% 404eme / 1345
94 Monde L'Antarctique 150834 2022-09-20 40% 1495eme / 4839
95 Monde Pays d'Océanie 86094 2022-09-24 40% 11119eme / 29610
96 Europe Comtés d'Angleterre 115892 2022-09-29 40% 1717eme / 4753
97 Europe Grand Quizz Europe 27960 2022-07-20 40% 6270eme / 19382
98 France Villes du Centre 73808 2022-10-06 40% 2501eme / 6350
99 Europe Villes d'Allemagne 56475 2022-10-01 40% 3664eme / 9345
100 Sciences Les constellations 139583 2022-09-24 40% 323eme / 902
101 Sciences Les constellations - junior 147596 2022-09-24 40% 426eme / 1226
102 Sciences Anatomie de l'oreille 198325 2022-07-19 40% 154eme / 452
103 France Départements et préfectures 32566 2022-10-02 40% 14718eme / 43055
104 Sciences Les muscles du corps humain - Expert 135807 2022-03-29 40% 184eme / 527
105 France Villes de Normandie 67142 2022-10-06 40% 3626eme / 9746
106 France Villes des Pays de la Loire 73757 2022-09-25 40% 4429eme / 11563
107 France Villes de Bretagne 66583 2022-10-05 40% 6018eme / 18941
108 Sciences Les muscles du corps humain 147739 2022-09-28 40% 839eme / 2778
109 Geek Essos et Westeros 143211 2022-09-28 40% 704eme / 2240
110 Sciences Les os du corps humain - Expert 135470 2022-09-28 40% 480eme / 1471
111 Sciences Les os du corps humain 149726 2022-07-20 40% 1758eme / 4662
112 France Villes d'Île-de-France 69590 2022-10-10 50% 6521eme / 13213
113 BAC Le continent américain pour le Bac 97635 2022-10-06 50% 1004eme / 2276
114 BAC l'Asie pour le Bac 96281 2022-09-24 50% 695eme / 1697
115 Belgique Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België 54289 2022-09-29 50% 3140eme / 7797
116 Monde Villes de Madagascar 35178 2022-09-12 50% 976eme / 2331
117 Europe Villes de Suède 52970 2022-09-24 50% 330eme / 680
118 Monde Etats de l'Inde 149324 2022-09-28 50% 1481eme / 3320
119 Suisse Villes de Suisse 41609 2022-09-29 50% 4301eme / 9297
120 France Régions naturelles de France - le Sud-Ouest 62890 2022-10-01 50% 667eme / 1653
121 Monde Villes d'Égypte 74142 2022-09-24 50% 986eme / 2148
122 France Régions naturelles de France - le Nord-Est 67936 2022-10-01 50% 705eme / 1676
123 Québec Villes du Canada 43760 2022-09-29 50% 3418eme / 7474
124 Europe Villes d'Espagne 36600 2022-10-01 50% 7810eme / 15683
125 Monde Quartiers de Manhattan 78801 2022-09-28 50% 209eme / 450
126 Québec Montréal 85129 2022-09-30 50% 416eme / 944
127 Monde Provinces de Chine 82741 2022-09-28 50% 1788eme / 3781
128 Monde L'Arctique 129539 2022-09-20 50% 1644eme / 4046
129 Monde Riviéres des USA 72195 2022-10-16 60% 567eme / 1013
130 Europe Villes des Pays-Bas 38125 2022-09-20 60% 628eme / 1154
131 Autre L'île de Fortnite 103023 2022-09-28 60% 6854eme / 11476
132 Europe Montagnes et volcans d'Europe 77306 2022-10-09 60% 1227eme / 2126
133 Monde Villes du Brésil 52574 2022-09-28 60% 695eme / 1373
134 France Villes CROSSMED 78926 2022-10-18 60% 558eme / 1001
135 Europe Trésors du patrimoine Italien 70309 2022-09-12 60% 2361eme / 4376
136 BAC les USA pour le Bac 75582 2022-10-06 60% 1188eme / 1995
137 Monde Quiz Dans quelle ville sommes-nous ? 22459 2022-09-26 60% 10311eme / 17727
138 France Villes de PACA 65197 2022-04-06 60% 7137eme / 13420
139 Monde Villes du Maroc 31560 2022-09-28 60% 3035eme / 5457
140 Europe Villes d'Italie 43899 2022-03-30 60% 8953eme / 17701
141 Belgique Géo. Physique de Belgique 38898 2022-10-01 60% 3636eme / 6279
142 Suisse Géo. Physique de la Suisse 40903 2022-10-10 60% 1909eme / 3537
143 Suisse Villes de Suisse Junior 42758 2022-09-23 60% 4739eme / 9002
144 Suisse Cantons suisses 30011 2022-09-23 60% 7744eme / 14136
145 Québec Régions du Québec 93797 2022-04-05 60% 8184eme / 14630
146 Belgique Villes de Belgique Junior 39660 2022-04-06 60% 6903eme / 12449
147 Monde Grand Quizz Monde Expert 22307 2022-09-26 60% 3417eme / 6160
148 France Régions naturelles de France - le Nord-Ouest 65386 2022-10-01 60% 1001eme / 1942
149 France Régions naturelles de France - le Sud-Est 65348 2022-10-11 60% 938eme / 1795
150 BAC la Russie pour le Bac 79751 2022-10-06 60% 634eme / 1069
151 Belgique Villes de Belgique 29366 2022-04-06 70% 11059eme / 16113
152 Europe Régions d'Italie 95879 2022-10-01 70% 9199eme / 13784
153 Belgique Provinces de Belgique 66550 2022-09-29 70% 12729eme / 19413
154 Europe Grand Quizz Europe Expert 23396 2022-09-26 70% 5297eme / 8197
155 Monde Villes d'Amérique centrale 69868 2022-10-06 70% 4668eme / 7728
156 BAC l'Afrique saharienne pour le Bac 81619 2022-09-17 70% 4963eme / 7865
157 Europe Länder d'Allemagne 109220 2022-03-29 70% 7767eme / 11347
158 France Villes d'Alsace et de Lorraine 63437 2022-10-08 70% 6257eme / 10374
159 France Villes du Nord-Pas-de-Calais 36452 2022-04-04 70% 6861eme / 9971
160 France Villes de Picardie 53781 2022-10-05 70% 3064eme / 5024
161 France Villes de Poitou-Charentes 59474 2022-09-24 70% 3348eme / 5386
162 Europe Villes de Scandinavie 70851 2022-09-12 70% 3329eme / 4972
163 France Villes de Rhône-Alpes 64016 2022-10-06 70% 9063eme / 14375
164 France Villes de Bourgogne-Franche-Comté 51879 2022-07-20 80% 5713eme / 7701
165 Monde Montagnes et volcans du Monde 84161 2022-09-12 80% 1834eme / 2596
166 France Villes de Champagne-Ardenne 67816 2022-04-04 80% 3013eme / 4276
167 Europe Régions d'Écosse 116901 2022-09-20 80% 3813eme / 5254
168 BAC le Brésil pour le Bac 69883 2022-11-07 90% 548eme / 634