πR


symbol:bg:27:color1:23:icon:80:blason:1

Réputation

12 511
Class. top : 1,01%

Historique Réputation

  Info sur la réputation Tout afficher
  • Membre depuis : 14-01-2011

  • Commentaire(s) : 37

  • Jeux joués : 128
  • Parties jouées (depuis la v5) : 949

  • Nombre d'étoiles : 292

  • Moy. % de score max. : 82.88%

  • Dans les listes des meilleurs scores : 0

  • N'est dans les favoris de personne

  • Participation aux tournois : 37
  • Tournois gagnés : 0
  • Tournois dans les 10 premiers : 0
  • Tournois dans les 20 premiers : 0
  • Tournois dans les 50 premiers : 0
  • Tournois dans les 100 premiers : 0
  • PointsGeo : 0
  • Classement au Tableau d'Honneur : 1

  Quelques mots sur moi...


  πR n'a pas complété son profil.

  Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

  Clubs dont πR est membre (0/2)

  πR n'appartient à aucun club

  Scores

  • 1
  • 3
  • 19
  • 18
  • 19
  • 25
  • 10
    Thème Nom Meilleurs scores Date Top
  Classement
  1 Monde Géographie physique du Monde 235859 2019-04-07 0,5% 90eme / 57394
  2 Monde Géographie physique du Monde Junior 238490 2019-04-07 1% 279eme / 44897
  3 France Villes de France 106431 2017-10-27 1% 624eme / 76420
  4 France Départements Français 174823 2019-04-09 1% 1044eme / 116940
  5 France Villes de France Expert 100150 2017-09-30 5% 2834eme / 96362
  6 Monde Etats des USA 178816 2019-04-28 5% 1954eme / 56251
  7 Geek La Terre du Milieu 205418 2018-01-05 5% 584eme / 16394
  8 Europe Géo. Physique de l'Europe 95361 2017-11-08 5% 736eme / 22014
  9 France Villes de France Junior 105971 2017-10-26 5% 3074eme / 120284
  10 Europe Fleuves d'Europe 216240 2018-06-22 5% 1071eme / 23939
  11 Monde Quiz Dans quelle ville sommes-nous ? 49285 2018-02-09 5% 556eme / 15978
  12 Monde Pays du Moyen-Orient 155416 2018-05-23 5% 1748eme / 50506
  13 Europe Pays d'Europe 180353 2019-04-07 5% 1746eme / 123023
  14 Europe Villes d'Espagne 109376 2021-01-20 5% 586eme / 14965
  15 Monde Pays d'Asie 175429 2019-04-28 5% 1228eme / 57494
  16 Europe Villes d'Europe - Précision 59244 2018-03-16 5% 300eme / 10466
  17 Europe Villes d'Europe Junior 98434 2018-03-05 5% 3201eme / 70798
  18 France Villes de France Précision 57430 2017-10-25 5% 772eme / 36568
  19 France Géographie physique de France 216677 2019-04-28 5% 295eme / 11399
  20 France Régions de France avant 2016 154104 2019-01-15 5% 4022eme / 94696
  21 Monde Villes du Monde 183441 2017-09-14 5% 1865eme / 95070
  22 France Fleuves et rivières de France 214963 2019-04-28 5% 813eme / 41314
  23 Europe Villes d'Europe 97969 2018-03-15 5% 3602eme / 99802
  24 France Villes de PACA 100202 2021-01-27 10% 936eme / 12685
  25 Brevet Régions et villes de France pour le Brevet 80048 2018-06-24 10% 2004eme / 22554
  26 Monde Les capitales du Monde 41606 2018-06-06 10% 6982eme / 77076
  27 France Villes de Rhône-Alpes 101164 2021-01-28 10% 817eme / 13473
  28 France Trésors du patrimoine français 99965 2017-08-25 10% 1309eme / 19119
  29 France Les Alpes françaises 220750 2018-12-11 10% 315eme / 5831
  30 Europe Grand Quizz Europe 36520 2018-06-24 10% 1652eme / 17079
  31 Monde Villes du Monde Junior 184367 2019-01-15 10% 3490eme / 64755
  32 Monde Pays d'Amérique du Sud 111227 2019-02-03 10% 5274eme / 67422
  33 France Villes d'Île-de-France 93403 2017-12-22 10% 1050eme / 12200
  34 Monde Pays d'Afrique 173448 2018-03-21 10% 4542eme / 76845
  35 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 97938 2018-03-14 10% 3919eme / 39690
  36 Europe Villes d'Italie 97491 2017-11-17 10% 1569eme / 16788
  37 Monde Villes des USA 91612 2019-02-06 10% 3228eme / 37420
  38 Monde Les drapeaux du Monde 47495 2017-12-20 10% 9758eme / 111498
  39 Monde Villes de Méditerranée 95256 2018-04-23 10% 2563eme / 33594
  40 Monde Pays d'Amérique Centrale 149081 2019-01-20 10% 3027eme / 35482
  41 France Autoroutes de France 123811 2018-04-10 10% 1467eme / 21419
  42 Monde Villes du Monde Expert 168600 2017-09-14 20% 1610eme / 15756
  43 Monde Villes d'Afrique 127455 2018-01-24 20% 2362eme / 16643
  44 Europe Villes d'Allemagne 97425 2018-03-05 20% 1106eme / 8720
  45 Monde Villes de Russie 115397 2018-01-06 20% 752eme / 5110
  46 Monde Villes du Moyen Orient 107455 2018-01-06 20% 1959eme / 9906
  47 Monde Grand Quizz Monde 29036 2018-09-26 20% 2337eme / 12492
  48 France Villes des Pays de la Loire 83736 2018-03-05 20% 2012eme / 10617
  49 Brevet Repères spatiaux de France pour le Brevet 49601 2018-06-24 20% 5693eme / 30376
  50 Monde Pays d'Océanie 145998 2018-01-28 20% 3482eme / 28399
  51 Europe Trésors du patrimoine européen 92096 2019-04-10 20% 1687eme / 8880
  52 Monde L'Antarctique 209979 2017-11-22 20% 689eme / 4168
  53 Monde Trésors du patrimoine mondial 112017 2017-09-29 20% 1698eme / 15407
  54 Europe Villes du Portugal 97691 2021-01-19 20% 753eme / 3966
  55 Monde Villes d'Asie 104489 2018-05-10 20% 990eme / 9282
  56 Sciences Géographie de la Lune 139904 2017-09-05 20% 1268eme / 10557
  57 France Villes de Picardie 97407 2021-01-28 20% 642eme / 4658
  58 France Départements et préfectures 38850 2013-05-19 20% 5774eme / 41646
  59 Belgique Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België 156371 2018-10-12 20% 1318eme / 7450
  60 Europe Villes du Royaume-Uni 80996 2018-03-09 20% 1781eme / 9582
  61 Monde L'Arctique 188555 2018-01-15 30% 1050eme / 3656
  62 Monde Grand Quizz Monde Expert 29333 2017-10-11 30% 1268eme / 5488
  63 Europe Comtés d'Angleterre 212990 2018-01-06 30% 997eme / 4455
  64 Monde Districts fédéraux de Russie 194454 2018-01-06 30% 521eme / 2407
  65 Europe Villes d'Europe Expert 90579 2018-07-04 30% 3250eme / 15834
  66 Geek Le conflit syrien 83073 2017-10-26 30% 1748eme / 7471
  67 Autre Les nations du Mondial 2018 206835 2018-04-10 30% 2145eme / 9962
  68 Europe Trésors du patrimoine Italien 95882 2018-02-27 30% 937eme / 3997
  69 Monde Pays de l'hémisphère Nord 135389 2021-01-30 30% 1700eme / 6089
  70 Europe Villes de Grèce 94911 2018-11-20 30% 604eme / 2924
  71 Monde Quiz des monuments du Monde 32306 2018-09-04 30% 2102eme / 10182
  72 Monde Villes d'Amérique du Sud 109255 2018-05-22 30% 2845eme / 10118
  73 Monde Villes de l'Inde 108199 2019-05-04 30% 334eme / 1656
  74 Québec Régions du Québec 134487 2018-01-16 30% 3973eme / 13817
  75 Europe Capitales et drapeaux d'Europe 34570 2013-02-24 30% 19425eme / 73999
  76 France Paris et Petite Couronne 23500 2017-06-04 30% 6851eme / 26090
  77 Europe Régions d'Italie 142404 2017-09-29 30% 3045eme / 13056
  78 Europe Länder d'Allemagne 138325 2017-09-29 30% 3063eme / 10673
  79 Suisse Cantons suisses 85582 2018-01-16 30% 3340eme / 13345
  80 Monde Villes d'Amérique centrale 97892 2018-12-12 30% 1512eme / 7124
  81 France Villes de Bretagne 75302 2014-08-14 30% 3850eme / 17646
  82 Québec Villes du Canada Junior 65591 2018-03-05 30% 1772eme / 6746
  83 Belgique Provinces de Belgique 75734 2017-09-14 30% 3959eme / 18622
  84 France Vignobles de France 85964 2017-09-14 30% 6877eme / 32405
  85 BAC l'Afrique pour le Bac 100782 2018-06-24 30% 2578eme / 11796
  86 France Villes du Languedoc-Roussillon 78796 2021-01-28 40% 2923eme / 8212
  87 Québec Provinces du Canada 74677 2017-09-14 40% 7113eme / 20867
  88 Europe Communautés aut. d'Espagne 139366 2021-01-20 40% 4491eme / 14438
  89 Monde Villes d'Algérie 39205 2018-01-16 40% 1671eme / 4766
  90 Monde Etats de l'Inde 204041 2017-10-02 40% 954eme / 3091
  91 Monde Villes d'Égypte 92318 2019-02-04 40% 635eme / 1937
  92 France Régions naturelles de France - le Sud-Est 88560 2021-01-20 40% 509eme / 1418
  93 France Régions de France 2016 140581 2021-01-20 40% 5558eme / 16791
  94 Monde Villes du Japon 58881 2015-07-07 40% 1605eme / 5004
  95 Brevet l'Économie mondiale pour le Brevet 71175 2018-06-24 40% 8235eme / 27428
  96 Europe Pays de l'Union Européenne 146383 2021-01-20 50% 5100eme / 12595
  97 Europe Villes de Scandinavie 79340 2016-12-10 50% 1993eme / 4364
  98 Belgique Géo. Physique de Belgique 52800 2014-01-10 50% 2423eme / 5965
  99 Suisse Géo. Physique de la Suisse 45945 2017-09-14 50% 1579eme / 3289
  100 Monde Provinces de Chine 113914 2017-11-21 50% 1496eme / 3470
  101 France GéoRéunion 15500 2012-05-01 50% 4423eme / 10551
  102 France Villes du Centre 70101 2014-04-09 50% 2904eme / 5852
  103 BAC la Mondialisation pour le Bac Démo 42346 2018-06-24 50% 3358eme / 7193
  104 BAC la Mondialisation pour le Bac 100654 2018-12-20 50% 910eme / 2006
  105 Europe Grand Quizz Europe Expert 27127 2018-06-24 50% 3203eme / 6871
  106 France Villes de Normandie 59300 2013-09-23 60% 4920eme / 9037
  107 France Villes d'Auvergne et du Limousin 66256 2017-11-27 60% 2528eme / 4889
  108 France Villes de Champagne-Ardenne 73783 2015-04-08 60% 2051eme / 3878
  109 Brevet les territoires d'outre-mer pour le Brevet 51596 2018-06-24 60% 10192eme / 19818
  110 France Régions naturelles de France - le Sud-Ouest 57965 2021-01-27 60% 635eme / 1249
  111 Monde Préfectures du Japon 26000 2018-01-28 60% 1182eme / 2329
  112 Monde Villes de Tunisie 29977 2014-08-06 60% 3790eme / 7490
  113 Brevet Foyers de peuplement du monde pour le Brevet Démo 42247 2018-06-24 70% 3045eme / 5004
  114 Monde Villes du Maroc 27768 2014-09-04 70% 3222eme / 5121
  115 France Villes de Poitou-Charentes 58482 2015-07-07 70% 3212eme / 4950
  116 France Villes du Nord-Pas-de-Calais 41159 2017-12-20 70% 5635eme / 9186
  117 Brevet Repères spatiaux du monde pour le Brevet Démo 42726 2018-06-24 70% 5911eme / 9735
  118 Europe Régions d'Écosse 130367 2017-01-11 70% 2923eme / 4745
  119 Monde Villes de Chine 37469 2015-12-23 80% 2448eme / 3242
  120 Autre L'île de Fortnite 52948 2019-04-06 80% 7175eme / 9265